Header Block Tamil

இலங்கை இராணுவம்

தேசத்தின் பாதுகாவலர்கள்

பூநகிரி பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்கள்

66 ஆவது படைப் பிரிவின் படைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் துமிந்த கெபிடிவலான அவர்களின் வழிக்காட்டலின் கீழ் 15 (தொண்டர்) விஜயபாகு காலாட் படையணியின் பங்களிப்புடன் பரமன்கிரை விநாயகர்சோதி மற்றும் ஞானைமடமன் தமிழ் கலவன் பாடசாலைகளுக்கு (17) ஆம் திகதி வெள்ளிக் கிழமை பாடசாலை உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டன.

கிளிநொச்சி பாதுகாப்பு படைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் அஜித் காரியகரவன அவர்களின் வழிக்காட்டலின் கீழ் மதகுருமாரது அனுசரனையுடன் 125,000 ரூபாய் பெறுமதிமிக்க பாடசாலை உபகரணங்கள் இந்த பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

இந் நிகழ்விற்கு 661 ஆவது படைத் தளபதி கேர்ணல் பிரியந்த ஜயவர்தன,இராணுவ உயரதிகாரிகள்,அரசாங்க அதிகாரிகள் ,அதிபர்கள்,ஆசிரியர்கள் மற்றும் பாடசாலை மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.